Hittade 21 inlägg som finns i taggen Utveckling

Kravspecifikationens vikt i guld

“Being busy does not always mean real work. The object of all work is production or accomplishment and to either of these ends there must be forethought, system, planning, intelligence, and honest purpose, as well as perspiration. Seeming to do is not doing. – Thomas Edison Det osynliga arbetet Hur Thomas Edison resonerade kring vad som ä...

Läs mer »

Webbsidor och olika plattformar

Denna artikel hade arbetsnamnet Mobila webbsidor och MSIE men kommer handla om mer än så. I över två och ett halvt decennier har vi haft tillgång till webben och under åren har det funnits otaliga webbläsare. De vanligaste vi kommer ihåg är kanske Netscape Navigator, Internet Explorer och Mozilla. På senare år domineras marknaden av Googl...

Läs mer »

Dynamics CRM - Kundportal för ärendehantering

Ofta är den stora frågeställningen hur man ska göra för att ge kunderna möjlighet att registrera ärenden och ha översikt över hela processen. Hur gör man med licenser? Vilken plattform? Denna artikel ska förklara några av möjligheterna. Vad är en kundportal? En kundportal är oftast ett webbaserat system där en användare kan logga in och r...

Läs mer »

Dynamics CRM + integrera externa system = sant

Integrationer..., visst låter det krångligt? Har man inte jobbat på en teknisk nivå med att integrera system så är det många gånger svårt att greppa. Vad går att göra? Hur ska det göras? Låt mig sammanfatta detta på ett begripligt sätt med Dynamics CRM som exempel. Dynamics CRM Är ett säljstödssystem som tillverkas av Microsoft och är en...

Läs mer »

Projekt och Office 365-grupper i Dynamics CRM

Är det för stort med ett separat verktyg för projekthantering? Känns en projektsite i SharePoint lite för avancerad för era behov? Har ni samtidigt ett behov av att göra det enklare för medarbetarna att dela information inom en projektgrupp då kan alternativen vara få. Arbetar man redan idag i Microsoft Dynamics CRM online så är steget na...

Läs mer »