Mjällby AIFS officiella IT-partner

Mjällby AIF är bäst i Allsvenskan…


på IT!

Vi kan med glädje och stolthet meddela att vi nu kan titulera oss Mjällby AIFs officiella IT-partner.

Redan vid de inledande diskussionerna om ett samarbete, var vi på Langate övertygade om att vi ville genomföra denna idé.
Att vara en del av Mjällby AIF innebär att man tillhör en liten förening som slåss mot de stora jättarna i Sveriges högsta fotbollsliga. Man är underdogs. Det är precis vad vi på Langate gillar och kan relatera till. Vi må vara ett ganska litet bolag, men kompetensmässigt slåss vi mot de stora jättarna i Sverige.

Mjällby AIF är inte bara fotboll. MAIF har också ett viktigt samhällsengagemang, något som inte minst projektet ”Utanför rektangeln” visar. Därför stöttar vi mer än gärna både projektet och klubben som tar fram – och släpper fram - unga, lovande fotbollstalanger. 

Tack Mjällby AIF för visat förtroende. Vi ser fram emot ett givande samarbete!

Texten nedan beskriver Mjällby Aif och deras samhällsprojekt Utanför Rektangeln:

Mjällby AIF har med sitt varumärke och sin kraft en enorm möjlighet att påverka det lokala samhället. För Mjällby AIF är det ett stort ansvar att ha möjligheten att kunna påverka och självklart något vi vill göra i så stor utsträckning som möjligt.

Tillsammans med Sölvesborgs kommun lanserar därför Mjällby AIF Utanför Rektangeln som är samlingsnamnet för alla de samhällsinsatser som klubben kommer genomföra, som start, 2021 och 2022. Det är det största enskilda samhällsprojektet som klubben någonsin sjösatt.

Projektledare och initiativtagare till Utanför Rektangeln är Jacob Lennartsson och Daniel Hjalmarsson.

- Inom ramarna för Utanför Rektangeln kommer det genomföras en mängd aktiviteter som kommer presenteras under nästa år. Vi kommer bland annat att fokusera på att motverka mobbning i skolan, äldre personer som känner sig ensamma och minska kriminaliteten. Mer konkret kommer vi bland annat anordna en karriär- och sommarjobbsmässa på Strandvallen, skapa mötesplatser för äldre i samhället samt utöka vår delaktighet i skolor för att motverka mobbning och rasism, kommenterar Jacob Lennartsson.

- För Mjällby AIF handlar detta om en stolthet. Om vi kan påverka samhället till det bättre, så vill vi göra det. Framförallt hjälper detta människor till det bättre men lyckas vi med våra målsättningar så sparar det även enorma pengarbelopp till kommun och samhället, säger Daniel Hjalmarsson.

Mjällby AIF kommer driva detta projekt med stöttning av Sölvesborgs kommun. Klubben är väldigt tacksam för att vår kommun varit positiva och stöttande i detta projekt.

- Jag är oerhört glad över att våra gamla och sjuka nu får ytterligare en möjlighet till hälsofrämjande aktiviteter, när Mjällby AIF och Kommunen startar detta unika samarbete i projektet Utanför Rektangeln, summerar Omsorgsnämndens ordförande Robert Lindén.

Utanför Rektangeln är samlingsnamnet för alla de samhällsinsatser som Mjällby AIF kommer genomföra. Att Mjällby AIF hjälper till i samhället handlar om att påverka mer än innanför den kritande fotbollsrektangeln.

Genom Utanför Rektangeln kommer Mjällby AIF:s engagemang utanför fotbollsplanen skapa en långsiktighet och en tydlighet där det finns möjlighet att skapa mätbara insatser, förbättringsmöjligheter men även anpassa projekten utifrån aktuella samhällsbehov.

Utanför Rektangeln lanserades 16:e november 2020 av projektledarna Jacob Lennartsson och Daniel Hjalmarsson och är ett långsiktigt och levande initiativ som kommer följas upp och utvecklas löpande.