Om Langate

IT-företaget som finns där

Vi är IT-företaget som inte bara hjälper kunderna att hitta fel, utan också att hitta rätt. Att ta sig fram genom IT-djungeln kräver kunskap, den kunskapen erbjuder vi. Vi har förmågan att se tekniken både i sin helhet och ner på detaljnivå, ur ett kort och långsiktigt perspektiv och det viktiga sambandet mellan IT, verksamhet och ekonomi.

3 grundpelare

Vi vill uppfylla dina behov genom...

Problemlösning

Problemlösning

Vi agerar snabbt och åtgärdar problem som dyker upp i din verksamhet. Via vår helpdesk kan vi hela tiden övervaka, felsöka och ge råd.

Utveckla rutiner

Utvecklade rutiner

Langate hjälper dig att gå från egenutvecklade rutiner till att följa säkra och effektiva standarder. Det är ett bra sätt att undvika flaskhalsar och framtida avbrott. Ett exempel är att utnyttja fler funktioner i din server.

Automatisering

Automatisering

Vi automatiserar processer och rutinarbeten så jobbet blir enklare och går snabbare. Här finns en guldgruva för nästan alla företag.

Våra värderingar

På Langate är vi kundfokuserade och nyfikna på att hitta nya lösningar som gör det både enklare och bättre för dig som kund.


Trovärdiga

Vi tar kundrelationen på högsta allvar och är öppna och ärliga i våra kundrelationer.

Kompetenta

Vi har förmågan att omsätta våra kunskaper till affärsnytta för kunderna.

Positiva

Vår glädje skall lysa igenom och smitta av sig.

Ansvarstagande

Vi tar ansvar för det vi lovar och säger och för de tjänster och lösningar vi levererar.

Kreativa

Vi försöker alltid anpassa oss, våra produkter och tjänster till kundens behov och rådande förhållande.

Kundfokuserade

Vi sätter kunden och kundens behov före Langates egna.