Microsoft Dynamics 365 Business Central

Business Central

Koppla ihop verksamheten i mindre och medelstora företag.

Koppla ihop dina team med en enda lösning

Säkerställ kontinuiteten i verksamheten med en molnbaserad lösning som kopplar ihop försäljnings-, service-, ekonomi- och driftteam så att de kan arbeta effektivare och uppnå resultat.

Några av många fördelar med Busniess Central

Känns dig trygg i att flytta snabbare till molnet

Inför nya affärsmodeller snabbare med flexibel distribution, tillförlitlighet, säkerhet och en anpassningsbar lösning som växer i takt med verksamheten.

Öka försäljningen och förbättra kundservicen

Ta bättre hand om kunderna genom att hantera hela försäljningsprocessen i Microsoft Outlook och leverera bättre resultat med uppkopplad service.

Blir med produktiv med verksamhetsinsikter

Koppla ihop personer, processer och insikter så att du kan fatta bättre beslut snabbare med inbäddad vägledning, instrumentpaneler och interoperabilitet med Microsoft 365 och Microsoft Teams.

Slutför projekten i tid och under budget

Genomför lönsamma och lyckade projekt med planering, resurshantering, spårning, kostnadsredovisning, fakturering, redovisning och intelligens i realtid.

Förbättra verksamhetens resultat och ekonomi

Få snabbare ekonomiska avslut, förbättra prognoserna och få resultatmått och rapportering i realtid samtidigt som du upprätthåller regelefterlevnaden i alla dotterbolag.

Optimera lager och hantering av försörjningskedja

Leverera produkter i tid och anpassa verksamheten till nya affärsmodeller med insyn i inköp, produktion, lager och distributionslager.

Business Central funkar överallt

Jobba från var du vill, med full kapasitet från dator, platta eller telefon. Funkar på lokal server eller i molnet. Kan köras på Windos, Android och IOS-enheter

Användarvänligt

Business Central finns i 25 olika språk. Du kan göra egna ändringar och lägga till egna rader med no-code. Du behöver alltså inte vara en utvecklare för att klara detta på helt egen hand. Det är enkelt att växa med lösningar som tillexempel Microsoft Power Apps, Power Automate och Power Viritual Agents.