Microsoft Power Platform

Optimera affärsprocesser och öka produktiviteten med Microsoft Power Platform

Microsoft Power Platform är en integrerad plattform för att bygga anpassade företagslösningar som inkluderar tre huvudkomponenter:

- Power BI - en affärsanalysverktyg som gör det möjligt att samla in och analysera data från olika källor för att få insikter och fatta bättre beslut.

- Power Apps - en plattform för att skapa anpassade applikationer för företag, vilket gör det enklare för användare att arbeta med data och processer på ett effektivt sätt

- Power Automate - en automatiseringsplattform som kan integreras med andra Microsoft-tjänster och hjälper till att automatisera uppgifter och processer, spara tid och öka effektiviteten.

Tillsammans erbjuder dessa tre komponenter möjligheten att skapa anpassade företagslösningar på ett snabbt och effektivt sätt, och bidrar till att öka produktiviteten och minska kostnaderna.