Microsoft Dynamics 365 Sales

Insiktsbaserad försäljningsacceleration 

Vinn nya kunder genom teamwork

Koppla säljare till kunder via de kommunikationskanaler kunderna själva fördrar med hjälp av Microsoft Teams och Dynamics 365 Sales, CRM.

Öka intäkterna med AI

Rationalisera försäljningscyklerna genom förslag på nästa bästa åtgärder, och fokusera på den viktigaste aktiviteten som är mest trolig att lyckas.

Förutse och hantera försäljningsförloppet på ett säkrare sätt

Förutse variationer i intäkterna och identifiera områden du bör fokusera på – i hela pipen.

Förbättra kundsamtalen med feedback

Aktivera guidad försäljning och få insikter direkt om kundernas känslor, konkurrensutsatta marknader, sentiment och prioriteringar under ett telefonsamtal.