Dynamics CRM + integrera externa system = sant

Integrationer..., visst låter det krångligt? Har man inte jobbat på en teknisk nivå med att integrera system så är det många gånger svårt att greppa. Vad går att göra? Hur ska det göras? Låt mig sammanfatta detta på ett begripligt sätt med Dynamics CRM som exempel.

Dynamics CRM

Är ett säljstödssystem som tillverkas av Microsoft och är en del i Office 365. Här kan du hantera information gällande kunder, försäljning, support, med mera.
Till hjälp kan du skapa grafer, rapporter, sammanställande vyer, produktsortiment och mycket annat.
Du kan komma åt CRM:et via webbläsaren, mobilen eller plattan.

Mer om Dynamics CRM

https://www.microsoft.com/sv-se/dynamics/crm.aspx?&product_id=

Integration – vad är det?

Om du har ett annat system – en databas, affärssystem, ekonomisystem, ja nästan vad som helst som du vill hämta data ifrån eller skriva data till inifrån Dynamics CRM, då behöver du "integrera" de båda systemen så att de kan utbyta data.

Ett specifikt exempel på integration kan vara en mobilapp som kopplar sig till CRM och låter dig söka, filtrera och skapa information.

Gör en app som integrerar med Dynamics CRM

https://powerapps.microsoft.com/sv-se/

Ytterligare ett exempel, dock lite mer avancerat, är att föra över kundinformation till affärssystemet när en kund skapas eller uppdateras I CRM. Detta kan även schemaläggas.

Många alternativ

Denna artikel skulle bli extremt lång om jag listade alla möjliga kombinationer av integrationer som kan göras, men generellt går att säga följande: finns en databas bakom ett system, är det fullt möjligt attgöra. 
I dagsläget är det väldigt vanligt att företag som sitter i äldre eller rent av föråldrade system vill flytta till "molnet" och tack vare all tillgänglig teknik går detta relativt enkelt och snabbt att genomföra.

När blir integrationer dyrt?

Många företag är rädda för kostnaden att migrera data. Därför stannar man hellre kvar i det man redan är välbekant med.

När man kollar på äldre system så har många också ett äldre sätt att jobba på. Detta har i stor utsträckning ändrats eller förfinats i nyare system. Det är oftast när ett företag behöver ändra sina rutiner så att de passar ett modernare förhållningssätt till internet som kostnaden blir mer betydande. Kortsiktigt. På lång sikt är dessa förändringar till för att skapa ett enklare arbetssätt och därmed spara tid. Därför brukar jag vilja inleda integrationsprojekt med en analys av de arbetsmetoder som företaget använder så att migreringen kan göras på rätt sätt.