Microsoft 365

Microsoft 365 är det senaste, fast egentligen innehåller det redan befintliga program som är paketerade och prissatta på nytt. Det som är speciellt med Microsoft 365 är att en licens ger dig en komplett lösning som i och med detta även omfattar din personliga dator. 

Det finns tre varianter: Business, Enterprise E3, Enterprise E5.
Förväxla inte dem med motsvarande i Office 365, det är inte samma sak. 


       Vad får jag? 

  • Office 365-programmen 
  • E-post och kalender
  • Skype för företag
  • Intranätsmöjligheter genom SharePoint och Yammer
  • Antivirus
  • Enhets- och programhantering
  • Informationskydd

    Observera att innehållet i de olika varianterna varierar