« Tillbaka

Sydställningar

Langate har hjälpt oss växa

Sydställningars ställningsmontörer har bred kunskap om olika typer av byggnader. Deras ställningar monteras på allt från nybyggen till kulturbyggnader och kyrkor som är hundratals år gamla. Under 2017 hade Sydställningar cirka 700 projekt, med tusentals byggställningar monterade.

Langate erbjuder det vi behöver

Att vi är och har varit ISO-certifierade sedan 1997 är något vi är mycket stolta över, men för att garantera säkerheten i vårt växande företag tog vi ett beslut om att utveckla företaget. Det var 2010 som beslutet togs att effektivisera våra arbetsprocesser genom fler digitala lösningar, vilket skulle medföra stora förändringar i vårt arbetssätt.
Utmaningen låg i att sätta en effektiviseringsprocess i rullning. Vi kom i kontakt med Langate och förstod snabbt att deras skräddarsydda lösningar i Dynamics CRM var rätt val för oss, säger Jonas.

Noggrannhet genomsyrade arbetet

I den förberedande fasen genomgick vi djupanalyser med Langate för att ta fram lösningar som matchade våra behov. Genom kartläggning av våra arbetsområden kom vi till insikten att den största ekonomiska försvarbarheten fanns i det administrativa området. När det administrativa arbetet ökade och samtidigt del för del flyttades till digitala lösningar kunde antalet beställningar öka samtidigt som arbetstrycket fortfarande var hanterbart, menar Jonas.

De hjälpte oss, de kan hjälpa er också

Det är enkelt att sätta fingret på hur Langates lösningar har hjälpt oss. Vi har mer än fördubblat vår omsättning sedan 2010. Vi har dessutom kunnat öka antalet montörer utan att behöva öka antalet administrativa tjänster i förhållande till dessa, säger Jonas.

Vår utgångspunkt var på ett sextiotal anställda varav tio administrativa tjänster och ett femtiotal ställningsmontörer. Idag arbetar tolv tjänstemän och 160 montörer på Sydställningar, fortsätter han.

Vi pratar samma språk

Vi har ett nära samarbete med IT-utvecklarna på Langate. Kanske har man föreställningar om att ett sådant samarbete kan vara komplicerat, då man arbetar i helt olika branscher och har olika erfarenheter. Så är dock inte fallet med Langate, vi pratar helt samma språk, avslutar Jonas.