« Tillbaka

Geberit/Ifö

QR Activity är lösningen

Varje år genomför företaget en mängd kundaktiviteter runtom i landet. Man träffar då olika målgrupper som kan vara allt från konsumenter och återförsäljare till arkitekter, installatörer och konsulter. Målet är att träffa befintliga kunder men också att skapa nya kontakter och i slutänden ge kunderna ett mervärde. Därför samlas leads in som sedan kan bearbetas av säljarna med syfte att underlätta för kunderna i deras projekt.

Arbetskrävande hantering av leads

I god tid innan varje kundaktivitet har speciella kort tryckts upp där kunderna sedan har uppmanats att för hand fylla i sin information i form av namn, mailadress och sitt godkännande enligt GDPR. Utan godkännande har Geberit/Ifö ingen möjlighet att i efterhand kontakta kunden eller exempelvis inkludera dem i distributionen av sina nyhetsbrev.

Efter varje event har korten samlats in och en person i Geberit/Ifös organisation har registrerat alla leads för hand i ett exceldokument. Ofta har handstilar varit svårtydda och korten har ibland varit bristfälligt ifyllda. Kort sagt har det varit ett stort och tidskrävande jobb att registrera hundratals leads, och något behövde göras för att modernisera och automatisera.

QR Activity är lösningen

Langate levererar nu den helt digitala lösningen, QR Activity. Det enda som behövs är en QR-kod som kunderna skannar med sin mobil. De kommer då direkt till ett formulär som Langate skräddarsyr inför varje event. Där fyller kunden enkelt i sin info och ger sitt godkännande enligt GDPR. Informationen samlas i ett exceldokument som Geberit/Ifö har omedelbar tillgång till och kan följa utvecklingen i.

På ett väldigt enkelt sätt kan sedan intressanta leads sorteras fram genom diverse filter. Företaget slipper helt den krävande manuella hanteringen, och ingen risk för feltolkning av spretiga handstilar finns. Exceldokumentet kan sedan användas för att lägga in de nya kontakterna i CRM och på så sätt skapas ett helt automatiserat flöde.

”Den största vinsten är att vi slipper den tidskrävande manuella hanteringen av leads, men det finns fler fördelar. Genom QR Activity har vi fått ett enkelt sätt att genomföra aktiviteter och tävlingar, där vi med några få enkla knapptryckningar snabbt kan få fram en vinnare. Langate är dessutom alltid snabba med att leverera det vi behöver för att genomföra lyckade aktiviteter”, säger Ylva Haglund marknadskoordinator vid Geberit/Ifö.

 

Vill ni veta mer om QR Activity? 
Ring eller maila mig så berättar jag mer!
Jonathan.haglund@langate.se
+46738834026