Utveckling

Vad du än vill förbättra, börja med företagets IT

Ser du på IT som ett öppet fält, fullt av möjligheter där nya idéer och lösningar kan gro och växa? Bra, då kommer du själv att växa i takt med att företagets IT utvecklas.

Langate samarbetar med uppdragsgivarna för att bygga system som gynnar verksamheten och de anställda. Vi börjar från grunden med behovsanalys eller, om du hellre vill det, vidareutvecklar system som redan används. Målet är alltid detsamma: att göra människors arbete enklare, roligare och mer effektivt. 

Till er tjänst

CRM

Alla delar av verksamheten påverkas av it och vill du hålla jämna steg med konkurrenterna behöver du rätt verktyg. Ett universalverktyg är CRM (customer relationship management). Ett anpassat CRM-system ger dig fullständig kontroll över all kundrelaterad information som order, avtal, ärenden, marknadsföring, nya affärsmöjligheter med mera. Din service till kunden snabbas upp och blir mer noggrann eftersom all information finns samlad på ett ställe. Langate bygger CRM- system för alla företagsstorlekar och branscher. Det är ett verktyg som gör både kunderna och dina medarbetare nöjdare med arbetet.

Digitala lösningar

Langate hjälper dig när företaget behöver bli mer it-anpassat. Vi låter alltid verksamhetens affärsbehov vara vägledande och föreslår lösningar som är direkt anpassade till företaget. Det kan handa om att utveckla egna programvaror för ett speciellt behov. Eller anpassa ett befintligt system som inte längre håller måttet. Vi kan länka samman olika system för att öka nytta och användbarhet. Att till exempel digitalisera och automatisera en manuell företagsprocess kan ge stora fördelar. Det kan också handla om att i större utsträckning integrera internet i verksamheten. Med hjälp av vår kunskap och erfarenhet kan du genomföra stora förändringar.

Visualisering och affärsintelligens

Att hantera information på bra sätt – det är vad it handlar om. Med hjälp av visualisering och affärsintelligens kan man enkelt dra slutsatser utifrån komplexa data, bygga flöden där datorsystem följer företagsprocesserna eller ge kunderna en bättre upplevelse. Effektiviteten ökar och antalet felkällor minskar. Langate knyter ihop olika datakällor och gör så att information presenteras enkelt och lättbegripligt. Har man all information tillgänglig blir det inte längre svårt att fatta rätt beslut även om det är bråttom. Genom att så mycket är uppkopplat i dag finns stora mängder realtidsdata att ta vara på. Och användningsområdena är många:

  • Beslutstöd
  • Möjlighet att agera utifrån trender och avvikelser
  • Förutspå nya affärsmöjligheter
  • Effektivisera processer
  • Skapa strategier utifrån data
  • Stödja strategier

Management och rådgivning

Langate är inte bara en grupp skickliga tekniker. Vi har också stor vana av att leda projekt och förändringsarbete inom it. När ett nytt system ska byggas och installeras krävs idéer, konceptutveckling och noggrann planering innan man fortsätter med systemdesign, teknikutveckling, införande, test och slutligen idrifttagning. Men även i mindre projekt är vi noga med att ge stöd, rådgivning och konsultation. Vi glömmer inte för ett ögonblick att it i första hand handlar om människor.

Mathias Andersson

Sälj & Marknadsansvarig

Det jag gillar mest med mitt jobb är att hjälpa kunden förverkliga sina visioner. En vanlig dag besöker jag nuvarande och potentiella kunder för att informera om vad Langate kan erbjuda dem. Vi skräddarsyr våra lösningar efter kundens behov och mitt jobb är att se hur vi på bästa sätt kan integreras i kundens verksamhet. Den egenskap som är viktigast i mitt jobb är social kompetens. Att jag är utåtriktad återspeglas även i min fritid då jag är engagerad i flera olika föreningar.

mathias.andersson@langate.se
0456–18024