Internet of Things - Del två

För ett tag sedan skrev jag en introduktion om Internet of Things (IoT), det första inlägget kan du läsa här: http://langate.se/blogg/751/en-introduktion-av-internet-of-things/  Jag kommer i detta inlägg ta upp ett par praktiska exempel på hur IoT kan användas i verkligheten. Tanken med teknik är att det ska lösa våra vardagsproblem, göra...

Läs mer »

Management och övervakning

Denna gång tänkte jag titta lite på hur om hur man i framtiden väljer ett annat sätt att hantera sina servrar. Traditionellt har vi hanterat det mesta via MMC. (Microsoft Management Console) Saker som diskhantering, eventlog, tjänster och processer. Sedan Windows Server 2012 så har vi kunnat använda server manager, ett verktyg skrivet i P...

Läs mer »

Dataskyddsförordningen och CRM i praktiken

Datainspektionen: Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. Några viktiga hörnstenar i GDPR Det har nog inte...

Läs mer »

Hantera Docker-maskiner i Azure från fler datorer

Nyligen skapade jag lite docker maskiner i Azure via Azure Cloud Shell som är den webbaserade konsolen som man kommer åt via Azureportalen direkt. Fördelen med Cloud Shell är att man snabbt får tillgång till Azure CLI samt docker-kommandon. När Cloud shell startas så skapas ett storage account (om detta inte redan finns) för att lagra anv...

Läs mer »

Blockchain, kryptovalutor och tillämpningar

Idag är Bitcoin ofta synonymt med kryptovalutor och en undre digital värld, men Bitcoin är inte den enda kryptovalutan och kryptovalutor är inte den enda tillämpningen för blockchaintekniken. Tekniken bakom härstammar från 70-talet, Bitcoin omnämndes för första gången 2008 och började användas som kryptovaluta året efter. Idén bakom just...

Läs mer »

Min nya arbetsroll

De flesta känner mig nu och sedan tidigare som systemutvecklare, konsult och whatnot. Sedan efter sommaren har jag dock skiftat roll i företaget och sällar mig nu till säljteamet. Det har varit en utmaning att beskriva rollen med få valda ord. Jag är inte regelrätt säljare och inte utvecklare. Däremot kan det hända att jag säljer en tjäns...

Läs mer »

Vår nya tjänst: Langate Online 365 Cloud Backup

Vet du att Office 365 saknar backup och restore-möjligheter? Jo, det är faktiskt helt sant! Vi på Langate förordar för de flesta av våra kunder att använda Microsofts Office 365-tjänster, det är en säker och tillgänglig plattform med fantastiska möjligheter till samarbete och effektivt arbete. Stora mailboxar och stora lagringsytor i OneD...

Läs mer »

GDPR och ISO 27001

Dataskyddsförordningen eller GDPR som det också kallas blir snart verklighet och många organisationer, små som stora, jobbar för fullt med att försäkra sig om att man lever upp till kraven i den nya lagstiftningen. Har man sedan tidigare bra rutiner och system på plats för att följa Personuppgiftslagen behöver inte arbetet bli så omfattan...

Läs mer »