Vi får hjälp med allt, litet som stort

Det är fem år sedan vi kom i kontakt med Langate. Det var i samband med att företaget växte som vi behövde ett nytt affärssystem och där med en ny server. Det var så vår relation började, sedan dess har vi fått hjälp med allt mellan Wi-fi och back up av våra system, säger Leif.

Problemen är lösta innan vi upptäcker dem 

Langate sköter våra IT-lösningar i mångt och mycket utan vår inbladning, ofta löser de problemen innan vi ens upptäckt att de existerar. Det känns tryggt att Langate löser problemen när det dyker upp något vi inte kan eller hinner ta i tu med själva, fortsätter Leif.

Inte bara en signatur i ett mail 

Vi känner Langate! Vi har träffat många av dem som arbetar på Langate då de varit här och hälsat på. Det underlättar i samarbetet med en leverantör när man får personlig kontakt, det bygger ett förtroende som är svårt att få annars.

Något vi värderar högt är att det alltid går snabbt i kontakten, vi får svar när vi skickar mail så väl som när vi ringer supporten. Det är en annan sak som är viktigt för det förtroende man bygger upp. Vi förstår varandra och kommunikationen fungerar bra mellan oss och Langate, avslutar Leif.