Tiden går fort när man har roligt

Livslångt lärande leder till att man lever längre

En de stora drivkrafterna hos människan är nyfikenheten. Vi lever i en tid där förändringarna går snabbare och snabbare. Det är kul med ny teknik och nya lösningar, men hastigheten på nyheterna gör att det ibland inte blir som man tror. Då får man ta nya tag, göra om och göra rätt!

Det syntes tydligt när Microsoft införde nya sätt att uppdatera sina operativsystem vid lanseringen av Windows 10. Det man började med var LTSB , CBB och CB. Man har dock insett att det blev för komplicerat. För att göra saker enklare har man istället valt Semi-Annual Channel(SAC) som ersättare för CB & CBB för de som har behov att ha det senaste. Till SAC får man 18 månaders support och en ny version två gånger per år.

För de kunder som behöver längre support och inte har samma behov av att ha det senaste så kan man använda Long-Term Sevicing Channel (LTSC) som ersätter LTSB. En ny version av Windows Server med två till tre års mellanrum och upp till tio års support.

https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/get-started/semi-annual-channel-overview 

Detta innebär att det är dags och titta på nästa spännande version av Windows Server.

Windows Server 2019 (LTSC) är den kommande versionen som kommer att ge oss ett antal förbättringar och nya funktioner, jämfört med föregående version Windows Server 2016 (1607).

https://cloudblogs.microsoft.com/windowsserver/2018/03/20/introducing-windows-server-2019-now-available-in-preview/

Windows Admin Center

Det som är tydligt är att det fattas managementverktyg i Windows 10 / Windows Server 2016. Av en massa skäl så vill vi inte använda något annat än PowerShell för att styra våra servrar. Vad finns då kvar om man vill använda GUI? Inte mycket. Bara Server Manager och Active Directory Admin Center (ADAC). Skall man dessutom göra detta utan att ta till remote desktop så är det svårare att hantera. Man kan naturligtvis göra ”allting” i Power Shell men det är inte optimalt för daglig administration. (Det skall bara fungera och vara enkelt). Så det finns ett stort behov av en grafisk miljö där man kan administrera sina klienter och servrar.

Project Honolulu, är ett project som nu är färdigt för drift i skarp miljö, men under ett nytt namn, Windows Admin Center. Ett administrationsverktyg som är grafiskt och stödjer Azure, kluster,
Hyper-V med mera. Detta inkluderas som standard i Windows Server 2019. För mer detaljer se min blogpost i ämnet.

http://langate.se/blogg/867/management-och-overvakning/

Detta kommer kanske innebära att man kommer fasa ut Server Manager som vertyg inom en snar framtid och även produkter som Virtual Machine Manager kommer att förändras till webbgränssnitt.

https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/manage/windows-admin-center/understand/windows-admin-center

REFS

Även REFS har fått nya funktioner sedan Server 2016 lanserades. De viktigaste förändringarna är Access Control Lists, deduplicering och Mirror-accelerated parity. Den sistnämda är exklusiv för REFS och Storage Spaces Direct (S2D).  Den ger Windows Server 2019 ytterligare en SAN-funktion. Nämligen prestandan i ett speglad SSD (S2D) tillsammans med paritets HDD (S2D) för utrymme.

 
Detta tillsammans med SMB3 och REFS inbyggda accelerering av VHDX -filer gör Windows Server 2019 till ett utmärkt alternativ till traditionella lagringslösningar när man skall lagra virtuella datorer.

https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/refs/refs-overview

https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/refs/mirror-accelerated-parity

Windows Defender ATP

Säkerhet är en viktig faktor i alla installationer, inte minst Widows Server 2019. För motverka olika typer av hot så behövs det en platform som kan ta hand om virus, spionprogram, belastningsattacker med mera. Microsoft har utvecklat sitt Antivirusskydd till en tjänst som heter Windows Defender Advanced Threat Protection som kombinerar traditionellt antivirusskydd med funktioner för att minska attackytan, automatisk detektering och åtgärder av problem.  Vill man ha samma säkerhet för sina skrivbordsklienter kan man prenumerera på tjänsten.

https://www.microsoft.com/en-us/windowsforbusiness/windows-atp

Windows Server Containers

Många har sagt att containers är nästa generations virtualisering. För att det skall vara möjligt behöver man operativsystem som är små och resurseffektiva. Windows Server 2019 erbjuder en ny Server Core avbildning som är en tredjedel så stor som tidigare versioner, bara 5 GB. För att kunna hantera containers så har man också investerat i Kubernetes (Beta). Kubernetes är ett styrsystem för containers.

https://kubernetes.io/blog/2018/01/kubernetes-v19-beta-windows-support/

 Windows Subsystem on Linux (WSL)

En av svagheterna med Windows Server 2016 är man “bara” kan köra Windowsbaserade containers. För att komma till rätta med detta har Microsoft utvecklat Windows Subsystem on Linux (WSL) så att man kan köra Linusbaserade containers på Windows. Ytterligare ett steg på vägen att förenkla den underliggande tekniken och kunna köra det man vill. 

Till sist..

När kommer detta bli verklighet? Microsoft har sagt att man skall släppa Windows Server 2019 RTM under Q3 2018. Vänta inte till dess, hämta hem preview på Windows Server 2019 och påbörja testerna redan idag.