Power BI kan bli din bästa kompis!

Arbetar du med siffror på något sätt? Kanske hanterar du data från till exempel Excel-filer, affärssystem eller databaser? Gör du rapporter eller analyser utifrån informationen som rör ekonomi, lagerhantering eller försäljning? Kanske vill du skapa underlag för samarbete, diskussioner och för att fatta beslut? Ta en titt på Microsoft Power BI. Det kan bli en ny kompis! 

Vad är Power BI?
Power BI är ett program från Microsoft som började som ett tillägg till Excel (Power Pivot) 2010. BI står för Business Intelligence och används för att hämta, analysera och presentera data på ett kraftfullt sätt. Power BI finns tillgängligt som ett traditionellt program för Windows Power BI Desktop samt som SaaS (Software as a Service) via en webbportal (powerbi.microsoft.com). Ska man jämföra dessa två alternativ och generalisera så kan man säga att Desktop-alternativet erbjuder mer avancerade alternativ vad gäller inhämtning och koppling mot data. Utseendemässigt och funktionsmässigt är de annars väldigt lika.

Bör tilläggas att Microsoft Power BI består av fler komponenter, bland annat en app som finns tillgänglig för alla plattformar. Appen är däremot mest till för att titta på och presentera data.

Hur skaffar vi Power BI?
Power BI är gratis och vem som helst (med passande mailadress) kan registrera sig och använda Power BI.

 

Chansen är dock stor att man redan har tillgång till Power BI, då det ingår i Office 365. Loggar vi in på portalen som kallas Power BI (till skillnad från programmet som kallas Poer BI Desktop) så har vi möjlighet att hämta hem Power BI Desktop direkt via portalen. Installationsfilen är ca 165 MB. Vi kommer här bara titta lite snabbt på webbportalen.Hur kan vi skapa nytta med Power BI?
Börjar man titta på Power BI så inser man snabbt att man kan göra fantastiskt mycket och effektivisera sina analyser, prognoser, presentationer med mera. Om vi till exempel ska göra en budgetprognos för nästa kvartal så kan processen traditionellt se ut något i stil med följande: Vi börjar att manuellt samla in data och underlag, sammanställer detta i Excel, skapar diagram och försöker tolka informationen och trender, sedan presenteras detta på ett möte varpå mer underlag kommer in och vi måste arbeta om hela analysen och presentera den igen. Omständligt och svårt att samarbeta. 

Med Power BI kan vi skapa kopplingar till data som automatiskt uppdateras. Automatiskt och manuellt skapa tydliga diagram som ger oss bra underlag för analys och där vi interaktivt kan undersöka siffror och trender på ett kraftfullt sätt. Vill vi dela vårt underlag eller samarbeta och bjuda in andra i processen så går det alldeles utmärkt. Power BI kan också hämta data från flera källor och analysera detta för att hitta trender och mönster som vi annars inte hade upptäckt. Om vi till exempel säljer produkter via en webbutik så kan vi jämföra årets försäljning med data från Google Analytics och se om vi kan hitta en korrelation mellan antalet besökare som tittar på nyheter för en produkt och försäljningen av denna per land eller region. Det finns oändliga möjligheter.

Med relativt lite ansträngning kan vi skapa något i stil med:

Bilden visar en interaktiv rapport där man kan välja år och för varje år se statistik och analys över användandet av vår webbsida.

Hur kommer vi igång med Power BI?
Det är inte svårt att komma igång med Power BI, men självklart underlättar det med lite tips och hjälp på vägen. Microsoft har guider som jag vill tipsa om, ni hittar dem här: https://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/guided-learning/

Power BI är en funktion väl värd att lära sig ordentligt, min rekommendation är därför att ta vara på de verktyg som finns tillgängliga och investera i att utbilda sig. Mitt bästa tips är att kontakta Cornerstone och anmäla sig till en företagsanpassad endagarsutbildning i Power BI. Jag har själv nyligen undervisat i kurser på området och kommer göra även i framtiden, så förhoppningsvis korsas våra vägar.