Vår nya tjänst: Langate Online 365 Cloud Backup

Vet du att Office 365 saknar backup och restore-möjligheter? Jo, det är faktiskt helt sant! Vi på Langate förordar för de flesta av våra kunder att använda Microsofts Office 365-tjänster, det är en säker och tillgänglig plattform med fantastiska möjligheter till samarbete och effektivt arbete.

Stora mailboxar och stora lagringsytor i OneDrive, nu även det mycket populärare Teams. Det finns dock en liten baksida, vad händer om någon medvetet eller omedvetet tar bort fildata? Vad händer om jag får ett ransomware och synkroniserar upp krypterade filer till min Onedrive? Någonstans verkar alla förutsätta att det blir Microsofts problem att återställa detta, men så enkelt är det inte!

Tyvärr är det så att du som företag, beroende på vilken licensform du har med Microsoft och vilka inställningar du aktivt bett din leverantör (Office 365 partner) att konfigurera åt eller för dig, så kommer dina möjligheter vara starkt begränsade till att kunna återskapa historiska filer eller data. 

En annan komplexitet är att veta var filen i fråga sparades: mail, OneDrive, någonstans bland Teamsiterna eller möjligtvis i någon av SharePoint-siterna? Vad händer om du tar bort en Teamsite? Vad händer om en användare slutar? Mailboxdata? Ägare på ett team? OneDrive data? Vi tar så klart bort licensen från användaren och därefter startar Microsofts automatiska flöde, och vips är en massa användardata borta!

Om man exempelvis följer Microsoft råd eller artiklar för att återskapa maildata som av misstag tagits bort och det inte gått mer än 14 dagar skall man som administratör för Office 365 göra detta i 5 steg:

Step 1: Assign yourself eDiscovery permissions
Step 2: Search the user's mailbox for deleted items
(Optional) Step 3: Copy the search results to a discovery mailbox
Step 4: Export the search results to a PST file
Step 5: Restore the recovered items to the user's mailbox

https://support.office.com/en-us/article/Recover-deleted-items-in-a-user-s-mailbox-Admin-Help-eb15194b-63ec-41b0-8d90-1823d3f558e4


Dessa steg är komplexa. De måste göras i många manuella steg och det är faktiskt inte ens säkert att man kan återställa datat beroende på att man helt enkelt inte hittar eller gör rätt sökningar.

Hur är det då med filer i min OneDrive, Teams och SharePoint?

Här är det lite mer komplext! Det finns två ”papperskorgar” och beroende på dina behörigheter kommer du åt dessa. När 93 dagar har passerat kommer filerna vara borta för återställning.

I nedanstående länk finns Microsofts artikel för att återställa filer som tagits bort:
https://support.office.com/en-us/article/Restore-deleted-items-from-the-site-collection-recycle-bin-5fa924ee-16d7-487b-9a0a-021b9062d14b?ui=en-US&rs=en-US&ad=US#__howlong

Tar du bort ett Team, vilket du kan göra om du är ägare till ett Team, så försvinner det mesta enligt nedanstående dialogruta. Det blir en ganska omfattande återställningsprocess för filerna som skall återskapas. 

Vad gör då Microsoft?

Microsoft satsar på tillgänglighet och redundans, ditt data finns på flera platser i deras olika datacenter i Europa, men de hanterar inte historiskt borttaget data eller korrupta mailboxar. MEN, det gör vi med Langate Online 365 Cloud Backup.

Langate är partner med Keepit och erbjuder en Office 365 backuplösning med fokus på att snabbt och enkelt kunna återskapa historisk data och säkerställa att din information inte försvinner. Allt datat lagras efter ISO 27001/27002 och följer samtliga regler och krav som finns inom EU. Datat ligger på krypterade disksystem och hanteras bara av säkerhetsklassificerad personal.

Vår tjänst Langate Office 365 Cloud Backup: 

  • Garanterar minst en snapshot av ditt fildata per dygn, minst ett år tillbaka i tiden denna tid går naturligtvis att förlänga för dig med dessa krav. 
  • Säkerställer att efter du tagit bort licensen för en användare finna allt data kvar som var personligt bundet till denna användare.
  • Garanterar att allt fildata i OneDrive, Teams och SharePoint finns kvar efter det att fildata, Siten eller Teamet är borttaget.
  • Garanterar att återställningen av fildata/maildata kommer ske enkelt snabbt och säkert!

Vi kan dessutom erbjuda att er egna organisation kan administrera era recovery och återställningsprocesser med er egen personal om ni önskar detta!

 

Välkommen till Langates nya tjänst - Langate Online 365 Cloud Backup 


Kontakta mig så berättar jag mer!
jorgen.hjartenflo@langate.se 

 

Är du nyfiken på våra andra tjänster? Mer information hittar du här: http://langate.se/vara-tjanster/