Molnet eller egen server?

Microsoft om Azure:
”Med Azure får du friheten att skapa och distribuera var som helst, med de verktyg, program och ramverk som du vill använda”

Amazon om AWS:
”Running your applications in the AWS Cloud can help you move faster, operate more securely, and save substantial costs; all while benefitting from the scale and performance of the cloud”

IT-chefen om den egna servern:
”En egen server är det säkraste alternativet när det kommer till drift, tillgänglighet och säkerhet”
…nä, det är inte en IT-chefs ord men dock några vanliga argument.

 

Det rätta svaret? 

Idag är molntjänster både tillgängliga och driftsäkra. Med aktörer som Microsoft och Amazon finns resurserna för att hålla igång driften. Leverantörerna arbetar kontinuerligt med att utveckla sina tjänster och upprätthålla bästa möjliga säkerhet.

Den egna servern har man ju full kontroll på, eller? Så länge man har ordning och reda, rutiner för underhåll och uppdateringar av mjukvara, hårdvara (firmware etc.), har en fullgod säkerhet i sitt närverk med policy för allt från ”Internet of things” (IoT), ”Bring your own device” (BYOD), surf och privat användning, access till gemensamma resurser, rättigheter på arbetsstationer, servrar och system, då har man en bra förutsättning för att även ha en god säkerhet på den egna servern. För att nå upp till molntjänsters driftsäkerhet krävs också infrastrukturåtgärder som backup, elförsörjning, brandskydd, lokaler, kylning etc. Tyvärr ser vi ofta brister inom ett eller flera av dessa områden när vi tar över drift och support eller ombeds att göra analyser hos kunder.

Det finns inget enkelt svar utan det beror på många faktorer, om en egen server är rätt eller om en molntjänst är bättre. Att en egen server är lämpligare för drift av ett system behöver inte betyda att en egen server är att föredra för driften av ett annat system hos samma kund, ibland kan molnet vara ett bättre alternativ, ibland är det bättre att ha driften i egen regi. Man behöver inte heller vara rädd att molntjänster är administrationskrävande för idag kan man synkronisera AD och åstadkomma ”Single Sign On” mellan det lokala nätverket och molntjänsten.

 

Hur finner du det rätta svaret? 

Det krävs en analys av behovet och en matchning mot molntjänsternas egenskaper, licensmodeller och slutligen en kostnadsanalys för att avgöra om en molntjänst är rätt väg. Likaså måste man göra samma analys för en egen server.

En av fördelarna med en molntjänst är att allt redan finns på plats, det är bara att välja vilka tjänster man vill aktivera, dessutom är molntjänsterna extremt skalbara. En stor nackdel är att prestandan påverkas av förbindelsen mellan det lokala nätverket och molntjänsten om det förekommer mycket kommunikation mellan molnet och lokala klienter. Ibland kan det vara svårt att påverka prestandan då man inte kan påverka hårdvaran men ofta finns det möjlighet att ”köpa” mer prestanda.

Även en lokal lösning kan vara beroende av hastigheten och belastningen på ett LAN eller WAN, speciellt i en större organisation med flera kontor. En av de främsta nackdelarna är att det krävs stora investeringar för att skala upp ett lokalt system. Även driftsäkerhet och kravet på att själv ha resurser tillgängliga och kompetens för att sköta driften kan vara en stor nackdel. Ett alternativ är att outsourca driften.

Inget är starkare än den svagaste länken. Innan man väljer molnet eller en egen server så måste man ha en komplett bild. För att uppnå maximal effektivitet, säkerhet och stabilitet så måste man ha koll på helheten.

 

Vill du veta mer?

Både Microsoft Azure och Amazon Web Services erbjuder serverlösningar, databaser, containers, lagring och mycket mer. Vi på Langate är experter på Microsoft Azure och vi har nyligen även blivit partner med Amazon. Vi är idag i färd med att bygga upp en gedigen kompetens även inom AWS.

Ni är alltid välkomna att kontakta oss, så ska vi berätta mer. Läs mer om våra tjänster på vår webbsida: http://langate.se/utveckling