Bra system, dåliga system och egna system

”When you innovate, you’ve got to be prepared for everyone telling you you’re nuts” – Larry Ellison. Samma sak gäller när man väljer att gå sin egen väg i val av system, man måste vara beredd att försvara sitt val. Standardlösningar och egna lösningar har alla sina fördelar och nackdelar. 

Ett bra eller dåligt system 

Det finns bra system, dåliga system och egna system. Därmed är det inte sagt att ett eget system inte kan vara varken bra eller dåligt. Beroende på ambitionen och kostnaden så kan dock endast ett eget system bli precis så som man vill ha det.

Bra system, i form av standardsystem, är väl anpassade efter den typ av verksamhet det ska stödja, det är flexibelt och anpassningsbart och kan därmed relativt enkelt anpassas efter verksamhetens behov och eventuellt framtida behov. Det krävs också att man har en god relation till leverantören, att systemet utvecklas kontinuerligt samt uppdateras och underhålls kontinuerligt.

Dåliga system karaktäriseras av bristande flexibilitet. Ofta innebär det att verksamheten måste anpassa sig efter systemet, det kräver merarbete och ”work-arounds”. Vidare så ger ett dåligt stöd från leverantören effekter på systemets driftsäkerhet och kvalitét över tid.

Ett eget system 

Innan lovorden blir för vackra så ska jag säga att egna system inte är för alla och inte alltid är bra. Ofta är det dyrt att utveckla egna system från grunden vilket resulterar i genvägar och kanske dyrbara förseningar eller helt enkelt oavslutade projekt.

Den främsta fördelen med ett egenutvecklat system är flexibiliteten och att man har full kontroll och är helt fri att vara innovativ. Men precis som Ellison sade i citatet ovan så måste man också vara beredd på att bli ifrågasatt.

Endast om man kan räkna hem kostnaden för utvecklingen så bör man överväga detta alternativ. Det krävs också att man har en bra organisation för att fånga verksamhetens behov och kunna omsätta krav och önskemål i utveckling av ett system, ofta i samarbete med en bra leverantör.

Även om man har medlen som krävs, kalkylen ser bra ut och man har kompetens och resurser på plats så ska man noga överväga om det är bästa alternativet då man själv har fullt ansvar för systemets framtida utveckling och underhåll.

Den gyllene medelvägen 

Finns det ett fjärde alternativ? Ja, det man kan säga. Man kan utgå från ett standardsystem för att anpassa det till att stödja en annan typ av verksamhet eller en större del av sin verksamhet än det i grunden är avsett för. Det är inte säkert att detta vore en gyllene medelväg men med rätt verktygslåda kan man ibland lyckas riktigt bra.

Det finns en förklaring till att Microsoft ibland kallar sitt CRM för ”XRM” vilket står för ”extended relationship management”. Microsofts CRM-system är en av de mest flexibla plattformar som finns idag och kan användas som utgångspunkt för att bygga en rad olika lösningar.

Ett exempel på detta är när vi utgick från Microsoft CRM för att bygga ett system åt Sydställningar i Sölvesborg för att effektivisera administrationen kring ställningsprojekt. Genom att utgå från Microsoft CRM och anpassa systemet efter kundens behov, samt komplettera med en mobilanpassad webbportal för montörerna, så har administrationen från materialhantering till tidrapportering och fakturering effektiviserats. 

Läs om Sydställningars lösning på vår hemsida, där deras VD, Jonas Möllebro berättar mer: http://langate.se/kundcase/sakert-och-effektivt-arbete-kraver-smarta-losningar/ 

Vill du veta mer? 

Langate är experter på drift och underhåll av lokala system samt molntjänster som Office 365, Azure med flera. Vi kan erbjuda rådgivning, automation och effektiva supportlösningar. Vi jobbar också med verksamhetsutveckling och systemanpassningar inom SharePoint, Dynamics CRM, Dynamics 365 samt utveckling i Microsoft .NET.


Ni är alltid välkomna att kontakta oss, så ska vi berätta mer. Läs mer om våra tjänster på vår webbsida: http://langate.se/utveckling