Langate, TechData och Dynamics 365

TechData är en av landets ledande grossister inom elektronik, hårdvara och mjukvara och används flitigt av oss på Langate för att tillgodose våra kunders behov. Vi använder också Dynamics 365, då främst CRM-delen, för att bland annat hantera ordrar. Att manuellt knappa in en stor mängd produkter i CRM är ett krävande arbete och att underhålla produktsortimentet innebär ännu mer arbete. Så jag började fundera på hur man kan slå två flugor i en smäll (bildligt talat, jag är djurvän) och kom fram till att detta måste gå att automatisera. Ur denna idé sprang Langate Article Manager som ett koncept för att fylla behoven.

  1. Du använder CRM som säljstöd
  2. Du behöver få in produkter från din grossist
  3. Du vill inte behöva uppdatera produktsortimentet manuellt

Sagt och gjort – detta blev resultatet.

Langate Article Manager

Vi har byggt ett lättförståeligt gränssnitt där användaren registrerar sig och sätter upp sin inloggning mot sitt CRM. Direkt har man tillgång till hela TechDatas produktsortiment, det går även att bygga på med fler grossister. Sedan kan man börja välja produkter att föra in i CRM.

Val av produkter sker genom att man söker på ämne, titel eller artikelnummer. Ett annat sätt är att filtrera på kategori, till exempel "minne" eller "ljud". Listan visar resultatet och markerar önskad produkt.

Det är inte svårare än så! Produkterna hamnar i CRM efter någon minut, samtidigt skapas ett register av de produkter du valt. Registret håller reda på dina produkter och informationen om dessa uppdateras varje dygn. Detta innebär, om du fört över ett USB-minne med namnet ”32 gb USB3 minne” som kostade 99 kronor och detta ändras till ”32 gb USB3 minne, snabbt som tusan” med ett nytt pris på 89 kronor, så kommer den informationen automatiskt uppdateras i CRM. Det är dock bara grundpriset som uppdateras; produkter som ligger i prislistor med pålägg eller rabatt påverkas naturligtvis inte.

Nedan ser du ett exempel på en produkt som förts över till CRM. Observera att man direkt kan välja vilken prislista den ska hamna i samt vilket pris den ska ha.

 

 

Prislistor

När man kopplat sig till CRM kan man se alla prislistor som finns och kan då välja att synka en produkt direkt mot en eller flera prislistor. Du kan alltså administrera flera kunders prislistor direkt från gränssnittet och hålla dem uppdaterade automatiskt.

Borttagna produkter

Det händer titt som tätt att grossister plockar bort produkter ur sina sortiment och det har vi tagit höjd för. När detta händer så upphör produktens synkronisering i CRM, den markeras även i portalen som borttagen.

Webbshop?

En webbshop är normalt sett inte något som associeras med CRM men vi har faktiskt en lösning för detta också, som går att koppla på i andra ärenden. Det vill säga, de produkter du fört över från TechData till CRM kan läggas i en särskild prislista som sedan används av en webbshoplösning vi erbjuder. Mer information om detta i kommande blogginlägg.