SSL, SSD, SDK, API, Interface, UX, GUI – What?

I dagens värld där tekniken tar över mer och mer så överöses vi av förkortningar och tekniska termer. Som beställare kan det ibland vara svårt att förstå vad vi konsulter pratar om när språket blandas med allt från engelska till trestaviga bokstavskombinationer. Här följer en liten guide.

 

Varför kan hen inte prata så man förstår?

Har du någon gång fått prata med "utvecklaren" och inte förstått ett ord av vad personen sa? Då är du säkert inte ensam. Förklaringen till att många utvecklare eller tekniker blandar svenska och engelska med förkortningar och märkliga termer beror helt enkelt på att merparten av de verktyg, tekniker och programspråk man använder är baserade på engelska. Då blir det också naturligt att använda förkortningar så fort det finns för många namn är långa och kanske komplexa och ibland kanske man inte ens kan det fullständiga namnet eller blir osäker på om det var det ena eller andra ordet.

Det finns enormt många tekniker, skript- och programmeringsspråk, olika "dialekter" och alla har hundratals eller tusentals kommandon och funktioner. Datateknik i allt från hårdvara och nätverk till programspråk och protokoll består av åtskilliga olika termer, ofta representerade av förkortningar. För en utvecklare eller tekniker blir förkortningarna ord.

 

Några vanliga termer från en utvecklare

Inom mjukvaruutveckling, apputveckling för mobiler eller webbutveckling så är kanske dessa några av de vanligaste termerna som en beställare kan stöta på:

GUI (Graphical User Interface) – Det är ett grafiskt användargränssnitt, det som användaren ser när hen använder ett system. Det kan i sin tur bestå i flera olika ”fönster” eller ”sidor”, innehåller knappar, menyer, text, bilder mm. Ett grafiskt användargränssnitt presenterar data och allt som visas på skärmen är just ”gujji”.

API (Application Programming Interface) – Ett API är ett programs eller systems gränssnitt men inte för användaren utan för andra system. Ett exempel är om man från en mobilapp eller program hämtar geografisk information eller kartor från Google Maps. Då anropas Googles API:er.

Interface – Ett gränssnitt betecknar en "yta" som kan användas för att presentera och eller ta emot data. Ytan kan var grafisk, hårdvara eller metoder och funktioner i ett API. Interface förekommer ju som man kan se i beskrivningarna ovan i flera sammanhang.

UX (User experience) – Användarupplevelsen är just hur användaren upplever det grafiska gränssnittet eller interaktionen med systemet och den upplevelse det förmedlar. UX är dock inte en term som används flitigt i tal men har på senare tid fått hela yrkesroller uppkallade efter sig så som UX-designer.

SDK (Software Development Kit) – Ett SDK är ett paket som innehåller allt från API:er i form av programbibliotek (DLL:er i Windows), dokumentation, kodexempel mm. Idag består allt fler SDK:er av tjänster online för programmerare. API:er kan många gånger vara webbaserade, likaså exempel och dokumentation. Denna term kan man som kund få höra som synonym till API men det är lite slarvigt även om ett SDK ofta innehåller just API:er.

 

Vanliga termer från en tekniker

Som utvecklare så kommer jag nu ge mig ut på lite djupare vatten men ändå inom en terminologi som både vi och våra kunder kan behöva vara bekanta med:

LAN (Local Area Network) – Det interna nätverket. Ett företag med flera kontor där varje kontor har ett lokalt nätverk men där alla nät ändå är hopkopplade benämns WAN (Wide Area Network). Är det lokala nätet trådlöst benämns det för WLAN (Wireless Local Area Network).

IP (Internet Protocol) – Internetprotokoll förekommer i flera sammanhang. Ibland används bara IP som kortform av IP-nummer, ett nummer som fungerar som din dators adress på ett nätverk. Det finns idag två standarder IPv4 och IPv6.

Router – Detta är nätverkets trafikpolis. Routerns uppgift är att dirigera trafik mellan enheter på nätverket men även för att dirigera trafiken ut på Internet och se till att rätt data kommer till rätt mottagare, denna funktion kallas för ”Gateway”.

DNS (Domain Name System) – Detta är ett standardiserat system för hur datorer omvandlar webbadresser till IP-adresser och kopplar ihop flera ”adresskataloger” för att nå till rätt mål, kanske en webbsida.

URL (Uniform Resource Locator) – Helt enkelt en webbadress, bestående av en subdomän, vanligtvis ”www”, en domän och en toppdomän, ”.se” för svenska webbsiter.

HTTP och HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol) – En standard för hur data packeteras för att exempelvis skicka en webbsida från servern till webbläsaren. HTTPS innebär att informationen som skickas krypteras. SSL (Secure Socket Layer) – Detta är benämningen på den krypteringsteknik som används för HTTPS-trafik.

CPU (Central Processing Unit) – Detta är processorn i en dator eller annan enhet som en mobiltelefon. En modern dator har flera kärnor i processorn, oftast 2-4 stycken men datorn kan också ha flera processorer. Ju fler kärnor, desto fler processer eller beräkningar klarar datorn av parallellt.

RAM (Random Access Memory) – Arbetsminnet i en dator. Det finns ju även grafikminne och fler benämningar som man kan höra är SDRAM, DDR3, DDR4. DIMM och SODIMM är andra termer som beskriver formatet på minnesmoduler, SODIMM är framförallt avsett för bärbara datorer.

HDD eller HD (Hard Disk Drive) – Det är själva hårddisken, lagringsmediet I en dator där bilder och dokument lagras, inte att förväxla med hela ”datorlådan” vilket är ganska vanligt. En klassisk hårddisk består internt av ett antal snurrande skivor som datat lagras på elektroniskt genom magnetism.

SSD (Solid State Disk) – Egentligen samma sak som hårddisk men där lagringen görs i chip (solida) och en SSD har alltså inga rörliga delar. En stor fördel med SSD är snabbheten.

 

Lär mig mer!

Detta är absolut inte en komplett lista över termer, utan bara en handfull av de absolut vanligaste. Vill man förkovra sig ordentligt i terminologi inom allt från Apple och Iphones till nätverk, hårdvara och mjukvara och allt runt omkring, då kan man med fördel besöka följande webbsida: http://www.computerhope.com/jargon.htm

Computer Hope är tredjepartssida och Langate har ingen kontroll eller ansvar över innehållet.

 

Vill ni veta mer om Langate?

Vår utvecklingsavdelning jobbar med verksamhetsutveckling och systemanpassningar inom SharePoint, Dynamics CRM, webbutveckling och utveckling i Microsoft .NET. Vi har en bred kunskap inom utveckling av allt från windowsapplikationer till mobilappar.

På Langates supportavdelning jobbar våra tekniker som svarar snabbt på support, administrerar servrar, nätverk och annan utrustning. Vi erbjuder givetvis supportavtal där vi kan ta både första och andra linjens support.

För kontaktuppgifter besök vår hemsida: http://langate.se/#kontakt