Min nya arbetsroll

De flesta känner mig nu och sedan tidigare som systemutvecklare, konsult och whatnot. Sedan efter sommaren har jag dock skiftat roll i företaget och sällar mig nu till säljteamet. Det har varit en utmaning att beskriva rollen med få valda ord. Jag är inte regelrätt säljare och inte utvecklare. Däremot kan det hända att jag säljer en tjänst eller utvecklar en produkt. Allt inom IT.

Jag jobbar med digitalisering. Det kan innebära att jag rekommenderar en produkt eller tjänst, hjälper till att implementera den eller endast ger råd och analys av en verksamhet.

Mitt fokusområde 

Mitt område kommer främst vara inom tillverkande industri där själv jag tidigare jobbat. Inte på kontor utan på golvet, i verkligheten. Jag har även jobbat med diverse system inom industriell tillverkning. Bland annat jobbade jag med en av landets största mjölkproducenter som konsult och var med och tog fram deras spårningssystem av tankbilar. Ett projekt som i högsta grad kopplade samman verkligheten med internet med hjälp av bland annat RFID, GPS och PLC.

Nya arbetsområden inom Langate 

Langate jobbar mycket med utbildning och infrastruktur samt support. Det är vår bakgrund och det vi kan kalla vår kärnverksamhet.
Min roll innebär att jag kan informera och hjälpa företag med kompletterande områden som programmering, Dynamics 365, mobilapplikationer, databaser och den grymt spännande och växande trenden Internet of Things.

Jag har en bakgrund inom el-tele vilket gör att jag förstår och kan sätta mig in i den fysiska världen av elektronik och jag har erfarenhet av att ha kopplat ihop elektronik med internet, det som många kallar ”det smarta hemmet”. I min roll vill jag applicera detta koncept inom digitalisering och kalla det ”den smarta industrin”. Man kan också kalla det för ”Industri 4.0” som är ett globalt vedertaget begrepp för den fjärde industriella revolutionen.

Analyser och verksamhetsbesök

Jag kommer mycket gärna ut och besöker er verksamhet. Jag vet att de flesta tänker stora kostnader kopplat till digitalisering, men så behöver det inte vara. Det första steget är att få en utomståendes ögon på hur ni jobbar med digitala hjälpmedel, eller kanske mer korrekt hur ni borde jobba. Ni är experter på det ni gör och vi är experter på det vi gör. Tillsammans vet jag att vi kan öka lönsamhet och effektivitet och även se till att era anställda får bästa förutsättningen för deras digitala arbete.

Gäller detta verkligen er?

Är ni en industri som funnits sedan innan internet slutade vara en fluga och blev permanent så är chansen stor att det går att lyfta verksamheten ett par snäpp. Vi vet också att industrin är ständigt utsatt för stor konkurrens och jag är övertygad om att den med bäst digital infrastruktur och förmåga har störst konkurrenskraft. Det är inte en övertro på teknik – det är erfarenhet och statistik.


En del säger ”adapt or die”. Jag säger ”ring mig”.

Kontaktuppgifter


Tobias Callenryd
tobias.callenryd@langate.se
070-6969747