Vi växer och satsar på kommunikation

Vår personalstyrka har utökats med ytterligare en person, denna gång med Emilia Persson. Emilia har studerat medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning på public relations. Hos oss ansvarar hon för den information som sprids i våra digitala- och sociala medier.

Ni hittar oss på följande sociala medier:

Langate System AB

Langate System AB

langate_se

LanGateSystem