Webbsidor och olika plattformar

Denna artikel hade arbetsnamnet "Mobila webbsidor och MSIE" men kommer handla om mer än så. I över två och ett halvt decennier har vi haft tillgång till webben och under åren har det funnits otaliga webbläsare. De vanligaste vi kommer ihåg är kanske Netscape Navigator, Internet Explorer och Mozilla. På senare år domineras marknaden av Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari och Microsoft Internet Explorer. Med introduktionen av Windows 10 fick vi också Microsoft Edge.

Oändliga möjligheter till begränsningar

Den stora floran av webbläsare i allmänhet ställer högre krav på oss som leverantör men också på kunden som kravställare. Under en lång tid ansågs Internet Explorer (MSIE) som branschstandard för interna webbaserade system hos många företag, så är inte läget idag.

Med allt fler mobila enheter, allt från mobiltelefoner och plattor till handdatorer och laptops så har kraven på multibrowserstöd ökat lavinartat och är mer eller mindre ett standardkrav. Olika plattformar kommer med olika webbläsare som standard och all fungerar inte lika bra på alla plattformar. Dels finns varje webbläsare i flera versioner och dels finns de för olika plattformar. Detta i kombination med funktioner som ibland är specifika för en viss webbläsare och olika versioner av standarder så blir kombinationerna oändliga.

Mobil webbdesign

Designa för mobila plattformar i första hand.

Designa för mobiler

Det är viktigt att man som leverantör definierar vilka webbläsare man stöder för en viss webbtjänst om man avser att använda funktionalitet som inte är standardiserad mellan webbläsarna. Men även här finns fallgropar då olika webbläsare helt enkelt kan tolka samma standard på olika sätt, detta har dock blivit bättre på senare år.

Som beställare och leverantör av specifika lösningar för ett företag är det viktigt att man i ett tidigt skede har en plan för vilka plattformar man vill stödja med en webbapplikation. Om man avser att bygga ut stöd för exempelvis mobila enheter senare så måste det vara en del i planen redan från början. Bättre och mer i tiden är dock att man utgår från att man designar lösningar att fungera mobilt och sedan utökar funktionaliteten i en desktopversion där skärmens storlek helt enkelt ger andra möjligheter. En mobilanpassad sida går ju alltid att visa på en större skärm, tvärt om kan däremot innebära problem.

Ett exempel från vardagen

När man bygger för mobila enheter så ställs man också ofta inför utmaningar på ett helt annat sätt än om man bygger en desktopversion. Här kommer arbetsnamnet för artikeln in i bilden. Orsaken till den tidigare benämningen är ett problem som uppstod i en befintlig webbapplikation när en ny funktion testades i MSIE på Windows mobile.

Nu blir det lite tekniskt: Exemplet som är upphovet till artikeln handlar om hur MSIE på en mobil skiljer sig mot desktopversionen på det sättet att ett nytt webbläsarfönster helt enkelt öppnas i en ny session på den mobila plattformen. Genom att den befintliga webbapplikationen använde sig av sessionsvariabler så tappades informationen mellan de olika webbläsarfönstren och den aktuella funktionen fick helt enkelt designas om.

Testfasen sträcker över hela projektet

Slutsatsen av detta är att det är viktigt både från kundens men också leverantörens synvinkel att man specificerar vilka plattformar och webbläsare man bygger för om man inte beslutar sig för att strikt följa en standard. Men även då är det klokt att man specificerar vilka aktuella webbläsare och versioner som man har stöd för.

Man kan också dra slutsatsen att det är av yttersta vikt att man kontinuerligt testar under utvecklingsfasen och när det släpps nya versioner av webbläsare och plattformar. Man kan inte alltid vara säker på att det som utger sig för att vara en och samma mjukvara och version fungerar likadant på olika plattformar.

Vill du veta mer?

Hur kan ni som beställare säkra funktionalitet och leveranser i ett utvecklingsprojekt? Håll utkik efter fler artiklar i ämnet här på vår blogg!

Du kan också kontakta oss för att boka ett webinar eller frukostseminarie i ämnet. Kontaktinformation hittar du här på vår webbsida.